วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินเชื่อบุคคล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินเชื่อบุคคล โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,999,619.27

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,999,619.27

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content