วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Imaged Cheque Clearing and Archive System (ICAS) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Imaged Cheque Clearing and Archive System (ICAS) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

592,050.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

590,250.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content