วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,106,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,106,200.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content