วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสาขาพร้อมอุปกรณ์ SD-WAN ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสาขาพร้อมอุปกรณ์ SD-WAN ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

133,164,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

132,810,540.00

วันที่ประกาศ : 27 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content