วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายระบบงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายระบบงานจากศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

37,771,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

37,771,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content