วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย รายไตรมาส และจัดทำรายงาน การกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย รายไตรมาส และจัดทำรายงาน การกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,769.700

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,769,674.51

วันที่ประกาศ : 5 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร