วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อสนับสนุนระบบให้รองรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ 6 สัญญา โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อสนับสนุนระบบให้รองรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสัญญากรมธรรม์ 6 สัญญา โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

506,607.48

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

506,607.48

วันที่ประกาศ : 2 เม.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร