วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพร้อมเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้ายไฟประชาสัมพันธ์เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) ให้รองรับรูปแบบการให้บริการ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพร้อมเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้ายไฟประชาสัมพันธ์เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) ให้รองรับรูปแบบการให้บริการ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,335,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

16,345,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร