วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระปุกออมสินของแจกวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระปุกออมสินของแจกวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

20,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

20,000,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร