วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบและจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 (Sustainability Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะ จ้างออกแบบและจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 (Sustainability Report) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

984,400.00

วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content