วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

565,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

564,960.00

วันที่ประกาศ : 3 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content