วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบการบริหารข้อมูล ETR Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบการบริหารข้อมูล ETR Gateway โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

963,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

963,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content