วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ CANON รุ่น Image Formula CR120 จำนวน 1,200 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ CANON รุ่น Image Formula CR120 จำนวน 1,200 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

606,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

606,000.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content