วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ และไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ และไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

20,579,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

20,579,400.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content