วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา : จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 200,000.00 บาท รวมภาษรมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา : จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เพื่อสังคมของธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วีระวงค์ , ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 200,000.00 บาท รวมภาษรมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

200,000.00

วันที่ประกาศ : 28 เม.ย. 2565
Skip to content