วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ Debit on MyMo โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ Debit on MyMo โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,223,489.75

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,223,489.75

วันที่ประกาศ : 27 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content