วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

11,197,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

11,197,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content