วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร “Current Issue : Digital Trends for Smart Organization หลักสูตร “Digital Future Society for Banking Industry” และหลักสูตร “Big Data as a Service & Professional Communication” โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร “Current Issue : Digital Trends for Smart Organization หลักสูตร “Digital Future Society for Banking Industry” และหลักสูตร “Big Data as a Service & Professional Communication” โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,118,867.50

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,118,867.50

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content