วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อ Social Media ของ อีเจี๊ยบเลียบด่วน Fanpage โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อ Social Media ของ อีเจี๊ยบเลียบด่วน Fanpage โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,070,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,070,000.00

วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content