วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank-wide BCP Testing Exercise) ปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank-wide BCP Testing Exercise) ปี 2565 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,806,833.00

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content