วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในกระบวนการจัดทำเนื้อหา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 มาตรฐาน GRI โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาในกระบวนการจัดทำเนื้อหา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2564 มาตรฐาน GRI โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,949,386.30

วันที่ประกาศ : 23 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร