วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้ออุปกรณ์ Next Generation Firewall for PCI DSS สำหรับ DC และ DR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้ออุปกรณ์ Next Generation Firewall for PCI DSS สำหรับ DC และ DR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

28,300,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

28,195,200.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content