วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine:VTM) ธนาคารออมสินสาขาถนนราษฎร์อุทิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Virtual Teller Machine:VTM) ธนาคารออมสินสาขาถนนราษฎร์อุทิศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content