วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สังคมและชุมชนเพื่อให้สามารถดำรงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ระหว่างสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สังคมและชุมชนเพื่อให้สามารถดำรงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ระหว่างสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content