วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน GSB Corporate Internet Banking เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้รองรับความต้องการลูกค้าและข้อเสนอแนะของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน GSB Corporate Internet Banking เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐให้รองรับความต้องการลูกค้าและข้อเสนอแนะของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content