วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับระบบสำคัญทางการเงินของธนาคารด้านมาตรฐานระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคาร (SWIFT) เพื่อการตรวจรับรองตามมตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับระบบสำคัญทางการเงินของธนาคารด้านมาตรฐานระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคาร (SWIFT) เพื่อการตรวจรับรองตามมตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content