วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อาคาร 4 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content