วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา (เพิ่มเติม) Subscription Services ปีที่ 2-5 อุปกรณ์ Next Generation Firewall สำหรับ PCI DSS Zone ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา (เพิ่มเติม) Subscription Services ปีที่ 2-5 อุปกรณ์ Next Generation Firewall สำหรับ PCI DSS Zone ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content