วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม “สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลง” สำหรับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม “สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลง” สำหรับหน่วยงานสินเชื่อข้อตกลง โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content