วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมเงินและควบคุมดูแลเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) ในเขตภูมิภาค โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์็”

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมเงินและควบคุมดูแลเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) ในเขตภูมิภาค โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์็”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content