วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงย้ายที่ทำการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มายังสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ช่องสะเดา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงย้ายที่ทำการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มายังสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ช่องสะเดา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content