วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ออนไลน์ และวิดีทัศน์ โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ออนไลน์ และวิดีทัศน์ โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content