วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยวิธีสอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสำหรับเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยวิธีสอบราคา

วงเงินงบประมาณ

678,240.00

วันที่ประกาศ : 27 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร