วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ออนไลน์ และวิดีทัศน์ โครงการชุมชนต้นแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีคัดเลือก”

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ออนไลน์ และวิดีทัศน์ โครงการชุมชนต้นแบบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีคัดเลือก”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content