วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ธนาคารออมสินสำนักใหญ่ อาคารพัสดุซอยลาดพร้าว ๙๙ ร้านอาหารธนาคารออมสิน และอาคารแอทสาทร ชั้น ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ ธนาคารออมสินสำนักใหญ่ อาคารพัสดุซอยลาดพร้าว ๙๙ ร้านอาหารธนาคารออมสิน และอาคารแอทสาทร ชั้น ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content