วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาซื้อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว จำนวน 49 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

4,718,700.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร