วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดการประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างจัดการประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,014,297.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,014,297.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content