วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,626,070.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,626,070.00

วันที่ประกาศ : 4 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content