วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน และกำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปี ธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน และกำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปี ธนาคารออมสิน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

2,100,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,008,775.00

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content