วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบริการ Mode ใหม่บนแอปพลิเคชัน MyMo ด้วยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบริการ Mode ใหม่บนแอปพลิเคชัน MyMo ด้วยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

999,594.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

999,594.00

วันที่ประกาศ : 27 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content