วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน “SMART SME EXPO 2024” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน “SMART SME EXPO 2024” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

969,271.27

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

969,271.27

วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content