วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม “ธนาคารออมสิน Presents พี่อ้อยพี่ฉอด ออมทัวร์ออมใจ Seasons 2” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม “ธนาคารออมสิน Presents พี่อ้อยพี่ฉอด ออมทัวร์ออมใจ Seasons 2” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,000,000.00

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content