วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบงานสงเคราะห์ชีวิต ระยะเวลา 18 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบงานสงเคราะห์ชีวิต ระยะเวลา 18 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,836,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,836,400.00

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content