วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Chatbot ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Chatbot ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,788,584.40

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,788,584.40

วันที่ประกาศ : 13 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content