วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบ TFRS 9 เพื่อรองรับการปรับปรุงแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบ TFRS 9 เพื่อรองรับการปรับปรุงแบบจำลองการด้อยค่า (ECL Model) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,429,706.75

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,429,706.75

วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content