วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อ Online แฟนเพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อ Online แฟนเพจ อีเจี๊ยบเลียบด่วน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,090,694.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,090,694.00

วันที่ประกาศ : 11 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content