วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิจัยลูกค้า และประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสิน ปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิจัยลูกค้า และประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน ของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสิน ปี 2567 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,993,775.25

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,993,775.25

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content