วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ (Co-Sourcing) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ (Co-Sourcing) โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,398,584.85

วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content