วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารติดตามหนี้ค้างชำระ เพื่อรองรับกลยุทธ์การติดตามหนี้ของธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารติดตามหนี้ค้างชำระ เพื่อรองรับกลยุทธ์การติดตามหนี้ของธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,272,201.10

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,272,201.10

วันที่ประกาศ : 21 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content