วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการเปรี้ยวปาก และ กิจกรรมเปรี้ยวปาก Festival 2024 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการเปรี้ยวปาก และ กิจกรรมเปรี้ยวปาก Festival 2024 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

7,599,993.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,599,993.00

วันที่ประกาศ : 16 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content